Директория за статии

Мястото в Интернет където публикувате и четете интересни статии.

Ако продавате продукт онлайн, може би сте се чудили колко ще струва използването на фулфилмънт услуги. Тук ще научите за различните видове фулфилмънт услуги и разходите, свързани с всяка от тях. Тази статия ще обсъди и разходите, свързани с обслужването на клиентите и складирането. Услугите за изпълнение могат да ви помогнат да предадете отстъпки за доставка на вашите клиенти. Те могат също да действат като продължение на вашия бизнес.

Разходи за изпълнение на поръчката
Цената на услугите за изпълнение на поръчки е голяма част от разходите на търговеца на дребно и по-фините детайли на процеса на изпълнение могат да направят или да нарушат изживяването на клиента. С високите очаквания по отношение на доставката и връщанията, оформени от компании като Amazon, първокласните възможности за изпълнение са по-важни от всякога. Таксите за изпълнение се начисляват от фулфилмънт центъра за разходите за експлоатация на склад, персонал и други режийни разходи. Разходите от този тип варират в широки граници, но често се измерват в почасова ставка.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация