Директория за статии

Мястото в Интернет където публикувате и четете интересни статии.

Всеки технически паспорт на сгради представлява своеобразно досие, съдържащо информация за тяхното състояние. Под „състояние“ се има предвид дали са технически изправни и дали площта им отговаря на заявената преди строежа. Ако има допълнителни пристройки, надстройки, които не са били упоменати в първоначалния план, сега ще трябва да се удостоверят. Документът технически паспорт на сграда има свой регистрационен номер. Ако сградата или обособени от нея обекти съвпадат с тези, в одобрената кадастрална карта, всичко е наред. Тоест, номерът на съответния технически паспорт на сгради ще съвпада с идентификатора на недвижимия имот с този от кадастъра.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари