Директория за статии

Мястото в Интернет където публикувате и четете интересни статии.

Проектът Youth Work going Digital беше обучителен курс, включващ младежки работници, координатори, дигитални специалисти/координатори от нестопански организации от България, Великобритания, Италия, Дания, Словакия, Белгия, Румъния, Естония и Гърция.
Общата цел на проекта беше да предостави на младежките работници и НПО адекватните и актуални мерки – знания, умения, компетенции и опит в дигиталната младежка работа, за да ангажира по-ефективно младите хора, дори тези, които са маргинализирани.

Цели на проекта:

-да осигури по-задълбочено разбиране на концепцията за дигитална младежка работа, дигитално образование, онлайн активизъм

-да предостави практически инструменти и да повиши цифровите умения и знания за по-добро управление на доброволци, онлайн активизъм и онлайн комуникация

- да засили потенциала и капацитета на неправителствените организации, за да отговарят по-добре на днешните нужди на младите хора чрез интегриране на технологии и дигитални инструменти в ежедневната младежка работа. Проектът пряко отговаря на приоритетите на програма Еразъм+.

Като резултат от проекта е разработена дигитална брошура, в която можете да намерите информация, ресурси, инструменти за дигиталната младежка работа, геймификацията в младежката работа, дигитални инструменти и ресурси за цифрово съдържание, кампании, използване на социални медии и др.

https://issuu.com/provisioninternational/docs/youth_work_going_digital


Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма Еразъм+, чрез Националната Агенция на Великобритания/ECORYS/.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари