Директория за статии

Мястото в Интернет където публикувате и четете интересни статии.

Свежият служител генерира много по-големи печалби за предприятието, отколкото може да даде онзи работник, който е системно не е отпочинал на работното си място. Именно това прави разликата, но кое е звеното в офиса, което дава на хората сили да изкарват дългите и протяжни работни дни.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация