Директория за статии

Мястото в Интернет където публикувате и четете интересни статии.

Статията „От клас I до клас V: Разбиране на различните нива на трудност на рафтинга“ предоставя преглед на шестте категории бързеи по Международната скала за трудност на реката. Статията започва с описание на бързеите от клас I, които са най-нежните и лесни от всички бързеи. Бързеите от клас II са малко по-предизвикателни от бързеите от клас I, докато бързеите от клас III имат по-големи вълни и по-бързо течение, което ги прави подходящи за гребци на средно ниво. Бързеите от клас IV са за опитни гребци, докато бързеите от клас V са най-предизвикателните и изискват висококвалифицирани и физически здрави гребци.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация