Директория за статии

Мястото в Интернет където публикувате и четете интересни статии.

Тези технологии имат потенциала да подобрят нивата на ранно откриване, намалявайки тежестта от фалшиви положителни резултати и ненужни интервенции. Въпреки това, осигуряването на достъп до усъвършенствани техники за скрининг за всички хора, независимо от тяхното местоположение или социално-икономически статус, е критично начинание. Осигуряването на достъп до усъвършенствани техники за скрининг за всички хора, независимо от тяхното местоположение или социално-икономически статус, е критично начинание. Съвместните усилия между изследователи, клиницисти и политици са от съществено значение за стимулиране на развитието на иновативни технологии, правейки ги достъпни за тези, които имат най-голяма нужда от тях.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари